Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
   

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelési rendelkezések
 

A JJ TEXTIL Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) és mint a yakuza.hu weboldal üzemeltetője az Ügyfelei/Felhasználói/Vevői által megadott adatok kezelését a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.  

Az adatkezelő:

 

Cégnév: JJ TEXTIL Kft.

Székhely: 8600 Siófok, Szent László u. 89.

Telefon: +36 30 953 4630

Email: info@yakuza.hu

Cégj.sz.: 14-09-317058

Adószám: 26786887-2-14

 

Adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen rendelkezés és tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.  

Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint a Webáruház Vevő általi használata és a Vevő részére általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges, a Vevő által a regisztráció során megadott természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, email címet és telefonszámot.

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. A Vevő a hírlevélben található leiratkozó link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön, vagyis lejelentkezhet a hírlevélről. 

A Vevő az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen rendelkezésben, tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni. 

 

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, ezért azokat bizalmasan kezeli. A felhasználók adatainak a kezelése a hatályos jogszabályok szerint történik.

A webáruház használata során üzemeltető a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tehát bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez szükséges (Pl.: futárszolgálat, posta), illetve kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben hatósági megkeresés esetén, adott hatóság felé.

A regisztrációnál megadott jelszó védelme és harmadik fél számára való ki nem szolgáltatása a Vevő/Felhasználó felelőssége és érdeke is, ezért a felhasználó vállalja annak titkosan való kezelését. Amennyiben a felhasználó adatai, például jelszava annak felhasználó által hanyag kezelése miatt harmadik fél számára ismertté válik, üzemeltető az ebből adódó esetleges felhasználót ért károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A regisztráció során a Vevőnek az alábbi adatait kell kötelezően megadnia:


vezetéknév
keresztnév
lakcím

számlázási cím

telefonszám
e-mail cím

jelszó 

 

 A webhely teljeskörű használatához a cookie-k engedélyezése szükséges. A cookie egy olyan ártalmatlan kis méretű fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás és a webhely bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-kat a rendszer működése, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatási adatok rögzítése céljából használjuk fel. A cookie-kat a felhasználó bármikor törölheti vagy blokkolhatja, de a törlésből vagy blokkolásból eredő esetleges károkért mi nem vállalunk felelősséget.

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. A Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa vagy az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Vevő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – tiltakozás esetében 15 napon belül –, a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást. 

A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő “Kapcsolat” elnevezésű menüpontban rögzített elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Keress minket
Gyártók
Instagram